ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ITEQ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ITEQ 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Γ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ITEQ 2014
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 – ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22-6-2017