Βήματα για μία επιτυχημένη ανακαίνιση Φαρμακείου

Home » Marketing » Βήματα για μία επιτυχημένη ανακαίνιση Φαρμακείου

Το σύγχρονο φαρμακείο είναι ένα κατάστημα που χαρακτηρίζεται από μία διαφορετική προσέγγιση που συνδυάζει την εξυπηρέτηση των αναγκών υγείας του πελάτη με την ικανοποίηση της αναζήτησης ευχαρίστησης. Συνεπώς, η εμπορική αρχιτεκτονική δε σχετίζεται μόνο με τη χωροταξία μίας επιφάνειας πωλήσεων, αλλά και με την υιοθέτηση και επέκταση των νέων συμπεριφορών των καταναλωτών. Ενσωματώνει την αρχιτεκτονική με τον τρόπο, τον σχεδιασμό με την οπτική επικοινωνία, το marketing με το συναίσθημα, την κίνηση με τον ορθολογισμό.

Μια ανακαίνιση αποτελεί μια στρατηγική επένδυση, διότι προσδιορίζει την προσωπικότητα του φαρμακοποιού, την ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα του φαρμακείου. Ο σχεδιασμός και η μελέτη μιας ανακαίνισης από τους ειδικούς της εμπορικής αρχιτεκτονικής, θα πρέπει στην ουσία να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη των συνηθειών και της κουλτούρας μας σαν καταναλωτές. Έτσι οι εξειδικευμένες εταιρείες στην εμπορική αρχιτεκτονική αναλαμβάνουν μια σειρά ενεργειών που μαζί με τον φαρμακοποιό, θα δώσουν το τελικό τους επίτευγμα: να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν όχι μόνο ένα «όμορφο» φαρμακείο με ωραία έπιπλα, αλλά ένα «καλό» φαρμακείο, ένα φαρμακείο που δημιουργεί την αίσθηση άνεσης στον πελάτη, που διευκολύνει την ανταλλαγή και την επαφή με τον άνθρωπο!

Συνάγεται, λοιπόν, πως μία ανακαίνιση για να είναι επιτυχημένη πρέπει να είναι αποτέλεσμα σκέψης, σχεδιασμού, συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματία και του επαγγελματία που την αναλαμβάνει και μελέτης του περιβάλλοντος, του στόχου και του concept. Έτσι, μπορεί η ανακαίνιση να διαιρεθεί σε διακριτά βήματα:

 

RE   THINK

  1. Προετοιμασία: Διάγνωση βάσει αναγκών, ανάλυση της κατάστασης, του περιβάλλοντος, της αγοράς – Επισκόπηση – Έλεγχος. Με βάση το σκεπτικό αυτό, γίνεται πρώτα απ’ όλα η αρχική επιλογή κάποιων πιθανών συνεργατών που μπορούν να υλοποιήσουν το όραμα και το επιχειρηματικό πλάνο του φαρμακοποιού. Ακολουθούν οι πρώτες συναντήσεις, κατά τις οποίες ο φαρμακοποιός απαριθμεί τις ανάγκες του, τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες του και ο συνεργάτης επιχειρεί να τις κατανοήσει, να τις προσεγγίσει και να τις κωδικοποιήσει.

RE   START

  1. Μελέτη- Πρόβλημα προς επίλυση: Παρατήρηση της τρέχουσας θέσης- Προσδιορισμός του μελλοντικού οράματος, προκλήσεις που θα απαντηθούν – Καθορισμός ιδιαιτεροτήτων – Κατάρτιση καταλόγου υποχρεώσεων. Στο βήμα αυτό, οι υποψήφιοι συνεργάτες – μελετητές επιχειρούν να μεταφράσουν σε μία ολοκληρωμένη πρόταση, το σύνολο των πληροφοριών από το 1ο βήμα. Σημεία κλειδιά στο βήμα αυτό, αποτελούν η ανάλυση των εμπορικών επιδόσεων, η δημιουργία οργανωτικών δομών και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πελατών του φαρμακείου.

RE   BRAND

  1. Μελέτες, Αναλύσεις, Τεχνογνωσία: Στρατηγική συμβουλή, δημιουργία ιδέας -Συναινετικός εντοπισμός της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί – Δημιουργική συνάντηση, συμφωνία. Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται στο φαρμακοποιό η λύση του κάθε μελετητή. Η παρουσίαση αυτή ακολουθείται από προϋπολογισμό και εδώ καλείται ο φαρμακοποιός να επιλέξει τον τελικό συνεργάτη του. Με αυτόν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης.
  2. Δημιουργία της ιδέας: Τρισδιάστατη αναπαράσταση, αρχιτεκτονική δημιουργία – Σχέδιο: δημιουργία ταυτότητας. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για την κατάδειξη της έκφρασης ταυτότητας του χώρου, μέσω διαδραστικής και εξατομικευμένης επικοινωνίας. Η διαφορετικότητα μέσω της καινοτομίας, η εγγύηση της ποιότητας, η συνοχή και η απόδοση του συνόλου, αποτελούν προστιθέμενες αξίες για τους πελάτες του φαρμακείου, μέσω της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού.

 

RE   NOVATION

  1. Πραγματοποίηση: Εφαρμογή της ιδέας – Φάκελος σχεδίων APS/APD/DC – Ανάθεση έργου – Επίβλεψη εργασιών. Κατασκευή και παραγωγή – Αποστολή και εγκατάσταση. Στο βήμα αυτό πραγματοποιείται η υλοποίηση του έργου, που ξεκινάει με το σύνολο όλων των σχεδίων εφαρμογής (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, τελικός σχεδιασμός επίπλων, μηχανογράφηση κ.λπ.) και ολοκληρώνεται με την παράδοση του έργου στο φαρμακοποιό.
  2. Merchandising: Το τελευταίο και πολύ σημαντικό βήμα είναι το merchandising, δηλαδή η σωστή τοποθέτηση των προϊόντων στις ραφιέρες, στις γόνδολες προβολής και στον πάγκο εξυπηρέτησης, καθώς και η σήμανση ραφιού και η τοποθέτηση των υλικών της βιτρίνας. Το merchandising αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης ανακαίνισης, από τη στιγμή που συμβάλλει στην αύξηση των αυθόρμητων πωλήσεων μέσα στο φαρμακείο. Η όλη οργάνωση των προϊόντων στο χώρο θα πρέπει να βασίζεται σε 2 βασικές παραμέτρους στη λεγόμενη «εμπορική απόδοση του ραφιού» και στη διευκόλυνση του καταναλωτή να έρθει σε επαφή με το προϊόν, γιατί μόνο έτσι θα έχει απόδοση η όλη επένδυση του επιχειρηματία-φαρμακοποιού.

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι μια επιτυχημένη ανακαίνιση δεν είναι μόνο στο χέρι της εταιρείας σχεδιασμού, αλλά και στο πόσο ο ίδιος ο φαρμακοποιός έχει την ικανότητα να κατανοήσει το «γιατί» και το «πώς» η συγκεκριμένη πρόταση του concept της ανακαίνισης πρέπει να υλοποιηθεί.

Τελικά, η διαδικασία της ανακαίνισης του φαρμακείου είναι πολύπλευρη και πολύ-διαδραστική, που στόχο έχει να κάνει το φαρμακείο όχι μόνο ένα πιο εμπορικά ελκυστικό κατάστημα, αλλά κυρίως ένα χώρο που εξυπηρετεί τον πελάτη και την προσέγγιση του επιχειρηματία-φαρμακοποιού σε αυτόν. Φιλοδοξεί να του προσφέρει ένα χώρο άνετο, που θα τον κάνει να θέλει να παραμείνει, ενώ παράλληλα στοχεύει και στη δημιουργία ενός ευχάριστου και πρακτικού χώρου εργασίας, αφιερωμένο στην ψυχή του φαρμακείου, που δεν είναι άλλη από τον άνθρωπο.

Από τον ΘΑΝΟ ΠΟΥΛΗ, φαρμακοποιό, ιδιοκτήτη της εταιρείας A.C.A.D.

 

 

Posted on