Επικοινωνία

Home » Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αμβροσίου Φραντζή 48 & Αμεινοκλέους 1
Νέος Κόσμος, Αθήνα

Επικοινωνία
τηλ: 210 95 60 030
φαξ: 210 95 60 034

Email
iteq@iteq.gr

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην ITeQ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.